LoveSpring skoleløb

LoveSpring har i samarbejde med højskoler, efterskoler og folkeskoler arrangeret skoleløb siden 2020. Vi har de første 2 år gennemført 13 skoleløb og det har resulteret i 42 vandprojekter i Togo, Nigeria, Ghana, Sierra Leone og Tanzania. 

Skoleløbene arrangeres sammen med den enkelte skole, ud fra dennes specifikke forudsætninger og behov. Vi har både gennemført løb for et helt skoledistrikt på en times varighed, og 24-timers løb for efterskoler og højskoler. Eleverne motiveres fx via et oplæg fra LoveSpring om vigtigheden af vand og FN’s verdensmål 6, der omhandler rent vand og sanitet. Eleverne får dermed en unik indsigt i manglen på vand og får samtidig en konkret mulighed for at ændre verden. De motiverede elever finder selv sponsorer, der sponsorerer dem for hver omgang de løber. 

Under løbet kan eleverne, via skærme på ruten, følge med i hvor meget de har samlet ind.  Sponsorerne kan også følge løbet live på nettet, hvor de kan se elevernes fremskridt, og hvor langt de er fra at nå  deres mål. Denne online platform er udviklet særligt for LoveSpring til løbene og bliver konstant videreudviklet og evalueret. 

Inden skoleløbet skydes i gang ved skolen helt præcist hvilket projekt de sponsorerer. På den måde konkretiseres det og gøres håndgribeligt for elever og lærere, hvad det er de løber for. Det er vores erfaring, at det virker motiverende for løberne. Når projektet er afsluttet modtager skolen et bevis for deres bidrag. 

Skoleløb step by step

  1. Skolen og LoveSpring aftaler en dag til løbet
  2. LoveSpring kommer ud og fortæller om vigtigheden af vand
  3. Eleverne finder sponsorer 
  4. Løbet afholdes i samarbejde med LoveSpring, der stiller deres færdigafprøvede online platform til rådighed, hvor eleverne kan følge deres fremskridt runde for runde.
  5. Der evalueres efterfølgende og skolen modtager løbende opdateringer fra projektets fremgang.

Fordele ved skoleløb

  • Elever kan være stolte af, at de gør en forskel for andre.
  • Vi udfordrer os selv til at yde noget – og kan konkurrere indbyrdes og med andre skoler.
  • Det er nemt for skolen at igangsætte samarbejdet, da LoveSpring har et færdigt produkt, som er afprøvet og evalueret løbende på mange skoler.
  • Forældre kan være stolte af at donere og støtte deres børns projekt.
  • Skoler kan bruge løbene som story-telling og i forbindelse med branding.

Bliv samarbejdspartner

I kan blive LoveSprings nye samarbejdspartner.

Med LoveSpring som samarbejdspartner har I en rigtig god historie at fortælle til jeres kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. LoveSpring vil være en enkel, attraktiv metode for jer til at strømline jeres samfundsbevidste profil i tråd med FN’s verdensmål og jeres nye stærke CSR-profil.

Du kan kontakte LoveSprings Andreas Papadakis, på tlf. 40 10 88 11 eller pr. mail: info@lovespring.com