Mangel på vand

For mennesket verden over er adgangen til rent drikkevand en grundlæggende livsnødvendighed. En stor del af jordens befolkning har dog ikke adgang til rent drikkevand, hvor de bor. Der mangler brønde, og vandet i mange af de brønde, der allerede findes, er inficeret og spreder sygdomme.

Disse sygdomme er blandt de værste dræbere i udviklingslandene. Især koster diarré millioner af mennesker livet hvert år, og det rammer især små børn. Faktisk er vand-relaterede sygdomme en større livstrussel for børn end HIV/AIDS.

Ifølge UNESCO (United Nations Educational Scientific Cultural Organization) dør 5.000 børn hver eneste dag af diarré som følge af mangel på rent drikkevand. Det er et dødsfald hvert 17. sekund.

Op mod 340 millioner mennesker i Afrika savner adgang til rent drikkevand, og næsten en halv milliard mennesker i Afrika må undvære ordentlige sanitære forhold.

UNESCO skønner, at op mod hvert 10. sygdomstilfælde i verden kan forhindres ved at forbedre drikkevandsforsyning, vandsystemer og sanitære forhold.

Det er en stille katastrofe, som rammer de fattigste og tolereres af dem, der sidder på teknikken, ressourcerne og den politiske magt til at ændre på situationen.

Faktisk nedsætter vandrelaterede sygdomme afrikanske landes effektivitet så meget, at de hvert år går glip af fem procents økonomisk vækst – langt mere end samme lande modtager i bistand. Tilmed har vandforsynings- og sanitetssektoren ikke særlig høj prioritet i mange udviklingslande, hvor investeringer i uddannelse og sundhed (medicin) ofte prioriteres højere.

Næsten to tredjedele af de mennesker, der ikke har sikker adgang til rent drikkevand, lever for mindre end 2 dollars om dagen, svarende til et dagligt beløb på mindre end 11 kroner.

Adgang til rent drikkevand er ikke blot en problemstilling i udviklingslande. For nylig viste en undersøgelse af drikkevandet i Frankrig, at mere end 3 millioner franskmænd, knap 6 procent af den franske befolkning, drikker vand, som ikke lever op til WHO’s standarder for rent drikkevand.

Kilde: UNESCOs World Water Development Report 3: Water in a Changing World samt Report 4: Managing Water under Uncertainty and Risk

Læs mere på: www.unesco.org

Fakta

FN har fastslået, at det skal være en menneskeret at have adgang til 20 liter vand om dagen.

I de store byer i den tredje verden koster vand i slummen typisk 5-10 gange mere end i centrum.

I Manila koster tilslutning til vandnettet tre måneders indkomst for den fattigste femtedel af byens indbyggere.

Børn verden over går til sammen glip af 443 millioner skoledage om året, når de er syge af sygdomme, der skyldes forurenet drikkevand.

En femtedel af verdens befolkning må nøjes med 5 liter rent vand om dagen – i vesten skyller vi dagligt 10 gange mere ud i vores toiletter.