Projekter i Afrika

Hos LoveSpring har vi intentioner om at gøre verden til et bedre sted, men det kræver din hjælp. Overskudet går til et af vores brøndprojekter, i en del af verden hvor der virkeligt er brug for rent drikkevand.

Vores projekter har hidtil skabt store ændringer, men vi kan, med din hjælp, gøre endnu mere for at skabe en positiv forandring i verdens fattigste lande. Derfor er vi taknemlige for al den opmærksomhed og alle de donationer vi får tildelt gennem vores loyale kunder.

Vi har etableret brønde i Vestafrika, så tusindvis af børn ikke skal bruge timevis på at hente vand uden for landsbyen. Den tid kan de i stedet bruge på at være i skole, hvilket er med til at drive landsbyens udvikling i en positiv retning. Vores projekter etableres i samarbejde med BØRNEfonden, så vi fælles kan hjælpe verden på rette vej.

2009

Det første af LoveSprings vandprojekter, som blev realiseret, var opførslen af en vandtank i Possotome i Mono-provinsen i Benin, Vestafrika. Her finansierede LoveSpring en vandtank til landsbyens børnehave. I Benin medvirker blandt andet dårlig hygiejne og forurenet drikkevand til en høj børnedødelighed og en ringe sundhedstilstand. Så for at sikre at drikkevandet i Possotome forblev rent, blev der opført en indkapslede og lukket vandtank, hvor regnvand opsamles, og hvor det kan forblive beskyttet mod forurening.

2010

Året efter blev det til endnu en vandtank i Benin – denne gang til en skole i landsbyen Monkpa og endnu engang, blev projektet iværksat af BØRNEfonden – og finansieret af LoveSpring. Landsbyen Monkpa har 3.600 indbyggere, og der går 260 elever på skolen. Dermed har rigtig mange mennesker fået glæde af byggeriet. Vandtanken var dog ikke det eneste, der blev opført i Monkpa. Grundet dårlig adgang til rent vand og ordentlige sanitære forhold omfattede LoveSprings donation også fire latriner – altså toiletter – som alle i landsbyen hjalp til med opføre.

2011

I 2011 stod det hidtil mest omfattende LoveSpring-projekt færdigt. I landsbyen Komtoèga i Burkina Faso opførte vi, i fællesskab med BØRNEfonden, en brønd ved den lokale skole, som i dag sikrer rent drikkevand – ikke bare for skolens 60 elever – men også for landsbyens 700 indbyggere.

Det tog syv måneder at opføre brønden ved Natenga Preschool i Komtoèga, men til gengæld vil brønden kunne levere rent og livsgivende drikkevand til byens beboere de næste 80-100 år.

2012

I september 2011 slog LoveSpring sig sammen med Aarhus Vand og arrangerede Aarhus-løbet ’Vandkamp 2011’, hvor igennem vi indsamlede penge til at kunne opføre en vandpumpe i landsbyen Kaboli i Vestafrikanske Togo – i øvrigt med BØRNEfonden som medsponsor.

En del af pengene fra ’Vandkamp 2012’ gik ligeledes til et latrine-projekt ved en skole i landsbyen N’gonpélimon – også i Togo. Her er der i løbet af sommeren 2012 blevet konstrueret fire latriner (toiletter) og et håndvaskesystem, så skolens mere end 900 elever og lærere kan gå på toilet på meget mere hygiejnisk – og privat – vis.

2013

LoveSprings nyeste projekt er endnu en brønd i Burkina Faso, som man startede opførelsen af i august 2012. Brønden vil tage syv måneder at bygge, og vil derfor først stå færdig i 2013, men til den tid vil byen Lon, og dens 2172, indbyggere, kunne glæde sig over adgang til rent drikkevand.

2014

I november 2014 blev endnu et brøndprojekt, finansieret af LoveSpring, gennemført i landsbyen Bounounko i Mali. Brønden er bygget i forbindelse med landsbyens børnehave og forsyner nu hele landsbyen med rent drikkevand.

2015

I landsbyen Pamnogo i Burkina Faso, donerede LoveSpring i 2015 midler til at bygge en brønd. Tidligere gik kvinder og børn langt for at hente vand. Enten fra tvivlsomme kilder eller fra fjernere liggende landsbyer. Billedet er fra før brønden blev bygget og viser en kvinde på vej efter vand.

2016

LoveSprings overskud i 2015 blev brugt til at bygge en brønd i landsbyen Kola i Mali. Det tog seks måneder at bygge brønden og arbejdet blev udført at lokale håndværkere. Dermed sikrer projektet ikke kun rent vand, men er også arbejde til lokale håndværkere. Brønden er bygget i forbindelse med landsbyens skole, så børnene ikke længere behøver at gå langt efter vand hver dag, men i stedet kan gå i skole.

2017

I 2017 stod to brønde færdige i det nordlige Togo. Der blev etableret brønde i landsbyerne Tchatchima og Bidjomabe. Den ene brønd ligger ved områdets børnehave og skole. For første gang har LoveSpring været på besøg i Afrika for at se nogle af resultaterne af mange års arbejde. (Billede vedhæftet) af børnehavepædagog, Satchi Assana, foran den ene brønd.

2018

Igen er det Togo, der har nydt godt af LoveSprings arbejde. I år er der etableret en ny brønd i Tchoutoukou. I landsbyen Padoulidjole, blev en brønd der var ubrugelig, renoveret og er nu kilde til rent drikkevand for områdets beboere. Tchoutoukous kvinder glædes og fejrer deres nye brønd

Info

BØRNEfonden arbejder med brøndprojekter i landsbyer i Togo, Benin, Burkina Faso og Mali. Kendetegnende for alle fire lande er, at de alle hører til blandt verdens fattigste nationer. Landene er præget af løbende kraftig tørke, som bliver værre og værre for hvert år, men også store oversvømmelser i regntiden og græshoppeangreb er en del af hverdagen.

Familierne i landsbyerne bor i lerklinede hytter uden vand, latrin og elektricitet. Dårlig hygiejne, ensidig kost og forurenet vand medfører en høj børnedødelighed og en ringe sundhedstilstand. For at sikre, at familierne har adgang til rent drikkevand, bygger BØRNEfonden indkapslede brønde, hvor vandet er beskyttet mod forurening.

BØRNEfonden vandreservoirer og overrislingssystemer til vanding af markerne.